Publicacions

HISTÒRIA DE COSTITX (1600 - 1868)

Editor: Ajuntament de Costitx i Consell Insular de Mallorca

Autors: Jaume Albertí i Ramon Rosselló

Preu: 20€

HISTÒRIA DE COSTITX (1868 – 1979)

Editor: Ajuntament de Costitx i Consell Insular de Mallorca

Autors: Jaume Albertí i Ramon Rosselló

Preu: 20€

TEMPS PASSATS

Costitx, el batec d’un poble

Editorial: El Gall Editor

Editor: Ajuntament de Costitx

Coordinadors: Jordi Fiol Horrach, Margalida Munar Munar, Climent Picornell Bauzà

Col·laboradors: Miquel Horrach Munar, Caterina Horrach Nicolau, Jaume Munar Arrom, Margalida Munar Munar, Magdalena Munar Ramis, Sebastià Perelló Arrom.

Amb la col·laboració: Institut d’Estudis Baleàrics i Consell de Mallorca

Preu: 25€

LES ILLES BALEARS, POBLE A POBLE MALLORCA (ALARÓ – LLUCMAJOR)

Etimologia, toponímia i cultura popular

Autors: Bernat Campins Llebrers, Antoni Ordinas Garau i Margalida Truyols Sureda Edició: Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.

ESCUT COSTITX

realitzat amb marqueteria costitxera com a present d’agraïment.

ITINERARIS DEL PLA DE MALLORCA

Algaida, Costitx, Lloret, Llubí, Sencelles, Sineu

Editor: GOB

Col·laboren: Ajuntament d’Algaida, Ajuntament de Costitx, Ajuntament de Lloret, Ajuntament de Llubí, Ajuntament de Sencelles i Ajuntament de Sineu.

Amb el suport de: Mallorca rural, Ministeri d’agricultura, alimentación i medi ambient, FOGAIBA.

També han col·laborat: Maria Jose Ambrosio, Antònia Bibiloni, Fulgencio Cantos, Emma Fernández, Cristina Forteza, Francisca Grimalt, Ester de Luque, Jaume Medina, Patricio Mele, Felip Munar, Andreu Oliver, Margalida Pasqual, Tomeu Sales, Cati Sastre, Luis Torres.

HISTÒRIA DE SENCELLES I COSTITX 1229-1600

Autors: Ramon Rosselló Vaquer i Onofre Vaquer Bennassar

Editat per la Conselleria de Cultura, Educació I Esports. Govern de les Illes Balears.

Són llibres que s'han editat amb la col·laboració de  l'Ajuntament. Tots ells es poden consultar a la Biblioteca de Costitx, i es poden adquirir al mateix Ajuntament.