Ordenança fical reguladora de l'impost sobre l'increment de calor dels terrents naturalesa urbana


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fical-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-de-calor-dels