Aprovació inicial pressupost 2023 de l´Ajuntament de Costitx

Publicació web 20 02 2023


Source URL: https://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-inicial-pressupost-2023-de-lajuntament-de-costitx