Edicte de modificació ordenança fiscal reguladora impost sobre IBI


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/edicte-de-modificacio-ordenanca-fiscal-reguladora-impost-sobre-ibi