Mesures extraordinàries per situació de sequera al municipi de Costitx

28-Juny-2024

D. ANTONI SALAS ROCA, com batle de l’Ajuntament de Costitx, atenent el que disposa en els articles 21, 84 i 124 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 41 del Reglament de Bases de Règim Local, i donada la informació rebuda de l’estat del servei d’abastiment d’aigua de la Mancomunitat des Pla de Mallorca i de les quals prenent coneixement, es dóna compte de l'activació de determinades limitacions i restriccions als usos que abasteixen la xarxa d’aigua potable. Per la qual cosa,

FAIG SABER

Que l’aigua és un bé escàs i degut a la manca de pluges hem de tenir més cura que mai del consum d’aigua.

En els darrers anys la Mancomunitat des Pla i l’Ajuntament de Costitx, han estat fent feina en poder connectar-nos a la xarxa d’aigua Sa Marineta de Llubí a Manacor, en un futur enllaç a Sineu. També s’han establert mesures de telecontrol de la xarxa costitxera, així com un projecte de detecció i reparació de fuites d’aigua, a través d’una subvenció europea. En els propers mesos també participarem en un projecte de renovació de part de la xarxa de distribució.

La gran demanda de consum que hem viscut els darrers dies al nostre municipi ha posat en risc les reserves dels nostres dipòsits d’aigua i del nostre pou municipal, aquesta situació no sols la pateix el nostre municipi, sinó tota la Mancomunitat des PLa i l’illa de Mallorca.

Davant aquesta situació, i a les portes de l’estiu, ens trobam en el perill de no tenir la quantitat necessària d’aigua, ja que estam vivint un augment de la població al nostre municipi, que té com a conseqüència un major consum d’aigua.

Per tant, durant aquest període estival demanam a la població que faci un ús responsable de l’aigua i que sols en faci un ús domèstic imprescindible. També ho demanam als propietaris de pous particulars, ja que els aqüífers estan interconnectats i les accions d’uns afecten els altres. Davant aquesta situació, i per tal de poder garantir el subministrament d’aigua en un futur, es recomana la contenció i la presa de mesures reductores de consum per a:

1. Emplenar piscines.

2. Regar horts i jardins.

3. Netejar terrasses, cotxes i altres elements dels habitatges.

4. Higiene personal, netejar la casa, escurar, etc (pregam mesures reductores a sanitaris, grifons)

5. Qualsevol ús que sigui prescindible, innecessari o superflu.


Si el consum continua disparat, aquest ajuntament a través de la Mancomunitat pot establir limitacions de consum diari per habitant o realitzar més baixades de pressió a la xarxa. Posar de manifest, que si entram en situació crítica en el dipòsits municipal, s’establirà un màxim de consum diari per habitatge en el subministrament d’aigua, en un primer moment, i si la situació empitjorés, podríem arribar a tenir restriccions severes.

La qual cosa es comunica per al coneixement general i pel seu compliment a l’efecte d’assegurar l’estalvi d’aigua i que se’n faci un ús racional atès la situació d'emergència i per sequera hidrològica.

Recordar, així mateix, el deure de col·laborar significant la importància i responsabilitat col·lectiva dels recursos hídrics.