SOIB Jove: Qualificats – Entitats locals 2024

27-Juny-2024

L'Ajuntament de Costitx ha contractat una persona jove qualificada amb estudis de Tècnic Superior en Administració i Finances a través del programa SOIB Jove: Qualificats-Entitats locals 2024, la qual farà feina durant un any amb tasques relacionades amb la seva formació i en finalitzar obtindrà un certificat de la pràctica professional.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursat.

El programa SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals 2024 ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del SEPE per mitjà de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i ha suposat una subvenció de 27.312,95 euros.